Пријава рекламација

Прикључење на гасни дистрибутивни систем

utorak, jul 11th, 2017

Одлука о висини трошкова прикључења на гасни дистрибутивни систем ЈКП „Београдске електране” (кликните ОВДЕ)

Правила о рaду дистрибутивног система топлотне енергије

ponedeljak, decembar 15th, 2014

Скупштина града Београда усвојила је Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“ Решењем објављеним у Службеном листу града Београда број 54 од 23.06.2014. године. Овај документ ступио је на снагу 01.09.2014. године. …опширније »

Процедура за прикључење објеката на систем даљинског грејања

subota, mart 8th, 2014

Корак 1. Подношење захтева за издавање техничких услова за прикључење на систем даљинског грејања.

…опширније »

Висина трошкова прикључења на систем даљинског грејања и Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења на систем даљинског грејања

četvrtak, mart 6th, 2014

Одлука о трошковима прикључења на систем даљинског грејања (нови корисници)

Овом Одлуком Јавно комунално  предузеће „Београдске електране“, као надлежни енергетски субјект за производњу, транспорт и дистрибуцију топлотне енергије утврђује нормативе за обрачун трошкова прикључка и јединичне трошкове за одређивање дела трошкова система насталих због прикључења и на основу тих норматива утврђује за сваку категорију прикључка висину трошкова. Преузмите …опширније »

Ценовник услуга за издавање техничких услова за прикључење на комуналну инфраструктуру

četvrtak, mart 4th, 2010

Ценовник услуга Дирекције за снабдевање топлотном енергијом за издавање техничких услова за прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП „Београдске електране“ планираних објеката. за издавање сагласности на трасе комуналних инсталација и сагласности на локације објеката, и за технички преглед предајне станице и кућне грејне инсталације за прикључење објеката на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ (преузмите кликом ОВДЕ).