Prijava reklamacija

Priključenje na gasni distributivni sistem

utorak, jul 11th, 2017

Odluka o visini troškova priključenja na gasni distributivni sistem JKP „Beogradske elektrane” (kliknite OVDE)

Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije

ponedeljak, decembar 15th, 2014

Skupština grada Beograda usvojila je Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ Rešenjem objavljenim u Službenom listu grada Beograda broj 54 od 23.06.2014. godine. Ovaj dokument stupio je na snagu 01.09.2014. godine. …opširnije »

Procedura za priključenje objekata na sistem daljinskog grejanja

subota, mart 8th, 2014

Korak 1. Podnošenje zahteva za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na sistem daljinskog grejanja.

…opširnije »

Visina troškova priključenja na sistem daljinskog grejanja i Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja

četvrtak, mart 6th, 2014

Odluka o troškovima priključenja na sistem daljinskog grejanja (novi korisnici)

Ovom Odlukom Javno komunalno  preduzeće „Beogradske elektrane“, kao nadležni energetski subjekt za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije utvrđuje normative za obračun troškova priključka i jedinične troškove za određivanje dela troškova sistema nastalih zbog priključenja i na osnovu tih normativa utvrđuje za svaku kategoriju priključka visinu troškova. Preuzmite …opširnije »

Cenovnik usluga za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu

četvrtak, mart 4th, 2010

Cenovnik usluga Direkcije za snabdevanje toplotnom energijom za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane“ planiranih objekata. za izdavanje saglasnosti na trase komunalnih instalacija i saglasnosti na lokacije objekata, i za tehnički pregled predajne stanice i kućne grejne instalacije za priključenje objekata na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ (preuzmite klikom OVDE).