Prijava reklamacija

Olakšice za potrošače zbog vanrednog stanja u Republici Srbiji

ponedeljak, mart 23rd, 2020

Beograd, ponedeljak, 23. mart 2020. – U skladu  sa donetom Odlukom o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, zbog pandemije virusa Covid19, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ omogućilo je svojim potrošačima, fizičkim licima starijim od 65 godina, da svoje račune  za februar, mart i april 2020. godine izmire po završetku vanrednog stanja, bez obračunate kamate. Za ovu grupu potrošača, koji su redovno izmirivali svoje obaveze, biće omogućeno korišćenje i popusta od 5% u pomenutom periodu, bez obzira na kašnjenje u plaćanju.

Korisnici koji su potpisali reprogram duga, produženje roka plaćanja se odnosi samo na dužnike iznad 65 godina starosti, dok su ostali potrošači u obavezi da izmiruju dug prema potpisanom reprogramu, odnosno kako i dospevaju rate.

Kako bi potrošači bili zaštićeni tokom trajanja vanrednog stanja, neće biti pokretani novi postupci prinudne naplate, pri čemu će biti napravljen i zastoj u sprovođenju postupaka izvršenja u periodu od 90 dana. …opširnije »

Od večeras, 22. marta, grejanje i tokom noći, stabilan rad sistema daljinskog grejanja

subota, mart 21st, 2020

Beograd, 22. mart 2020. (18.35 časova) – Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ (14 toplana i 22 kotlarnice) od 07.00 časova isporučuju toplotnu energiju potrošačima. Zbog niskih spoljašnjih temperatura vazduha, od večeras, dok traju nepovoljni vremenski uslovi, neće biti prekidano grejanje ni tokom noći.

Sistemskih poremećaja u proizvodnom sektoru nema. Takođe, nema ni sistemskih poremećaja na toplovodnoj mreži.

Pojedinačne kvarove na instalacijama u zgradama, stanovima i delovima stanova (nedostatak grejanja, negrejanje pojedinih grejnih tela, curenje vode iz instalacija i sl.) terenske ekipe preduzeća otklanjaju prema prijavama potrošača Dispečerskom centru – Službi za prijem reklamacija (011/2093-011 prijave za negrejanje ili slab kvalitet grejanja i 011/2093-100 curenje vode iz instalacija).

Dvadesetčetvoročasovni režim isporuke toplotne energije, zbog niskih spoljašnjih temperatura vazduha, važio je:

- Od 05. do 09. februara 2020. – Od 12. do 25. januara 2020. – Od 28. decembra 2019. do 09. januara 2020.

Novi način rada sa strankama zbog zatvaranja šalterske službe „Beogradskih elektrana“

četvrtak, mart 19th, 2020

Beograd, 17. mart 2020 – U skladu sa Uredbom o merama u vanrednom stanju, zbog zaštite stanovništva u vreme proglašene pandemije virusa COVID-19, institucije Republike Srbije i Grada Beograda doneli su Odluku o zatvaranju rada svih šalterskih službi.

S tim u vezi, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ danas, utorak, 17. mart 2020. godine zatvorilo je svoje šalter službe korisničkog servisa u Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom u Ulici cara Dušana 141, Zemun.

Bez obzira na zatvaranje šalterske službe, do okončanja vanrednih okolnosti, poslovi sa korisnicima i drugim zainteresovanim stranama će biti nastavljeni tako što svi zainteresovani mogu da se obrate na sledeći način:

-          Pisanim putem – slanjem zahteva koji je adresiran na sledeći način – JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE, DIREKCIJA ZA SNABDEVANjE, ULICA CARA DUŠANA 141, ZEMUN.

-          Elektronski – putem elektronske pošte (spisak službi i e-mail adresa je u tabeli)

-          Telefononskim pozivom (spisak službi i brojeva telefona je u tabeli)

SPISAK DEŽURNIH SLUŽBI PREMA VRSTAMA USLUGA I ZADUŽENjA

NAPLATA naplata@bgdel.rs
011/

222-4655; 222-4646; 222-4796; 222-4609

(stanje duga, reprogram dugovanja, reklamacija na račune i sl.)
UGOVARANjE ugovaranje@bgdel.rs 011/

222-4760; 222-4650; 222-4639; 222-4735

(pitanja u vezi ugovaranja isporuke toplotne energije; adresni podaci; podaci u vezi sistema objedinjene naplate; ugovaranje troškova priključenja  i sl.)
PRIKLjUČENjA i ISKLjUČENjA

(pregled objekata; priključenja na sistem daljinskog grejanja; isključenja sa sistema; obračuni utrošene toplotne energije; promene obračunskih veličina; kontrola priključenosti i sl.)

prikljucenja.iskljucenja@bgdel.rs 011/

222-4676; 222-4610; 222-4608; 222-4705; 222-4704

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLjUČENjA(tehnički uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja; pregled investiciono tehničke dokumentacije; rešenja o priključenju na sistem daljinskog grejanja i sl.) tehnicki.uslovi@bgdel.rs 011/

222-4627; 222-4696; 222-4606; 222-4628

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ će učiniti sve da građanima bude u potpunosti na usluzi i dok traju navedene vanredne okolnosti. Brojevi telefona Dispečerskog centra-Službe za prijem reklamacija u vezi sa isporukom toplotne energije za grejanje i pripremu potrošne tople vode ostaju isti i u funkciji 011/2093-011 (prijava reklamacija na kvalitet grejanja i potrošne tople vode) i 011/2093-100 (prijava curenja vode iz instalacija). Hvala vam na razumevanju.

JKP „Beogradske elektrane“

Domaćinstva

ponedeljak, maj 26th, 2014

„Beogradske elektrane“ snabdevaju toplotnom energijom više od 300.000 beogradskih domova, što čini skoro polovinu ukupnog stambenog fonda Beograda. Preduzeće snabdeva toplotnom energijom stambeni prostor ukupne površine veće od 17.000.000 metara kvadratnih, odnosno  81% (konzuma).
Svakog jutra, počev od 15. oktobra do 15. aprila, naši korisnici imaju topao dom od 6.00 do 22.00 časa. Nedeljom, grejanje traje od 7.00 do 22.00 časa.
U periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja, a u slučajevima da je prema prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tekućeg dana Republički hidrometerološki zavod predvideo srednju dnevnu spoljašnju temperaturu vazduha nižu od 12 stepeni Celzijusa, postrojenja „Beogradskih elektrana“ se stavljaju u pogon.

Informator o radu

utorak, mart 25th, 2014

- Informator o radu preuzmite klikom (OVDE) Napomena: Informator je trenutno u procesu ažuriranja i usklađivanja sa novom organizaciom u preduzeću.