Korporativni film

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu

sreda, februar 5th, 2014

Odluka nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ o usvajanju Programa poslovanja za 2014 godinu I-23195/1

Rešenje Privremenog organa grada Beograda o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ br. 023-898/13-S-20 …opširnije »

Bilansi energetskih delatnosti za prvo polugodište 2013. godine

utorak, decembar 24th, 2013

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

- Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas – Finansijski izveštaj (januar-jun2013.) i Izveštaj nezavisnog revizora …opširnije »

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu

ponedeljak, decembar 2nd, 2013

– Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu (PRVI KVARTAL)

- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu (DRUGI KVARTAL) …opširnije »

Finansijski, Konsolidovani finansijski izveštaji i Bilans energetskih delatnosti za 2012. godinu sa mišljenjem revizora

sreda, maj 8th, 2013

Bilans stanja za 2012. godinu

Bilans uspeha za 2012. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2012. godinu

…opširnije »

Rebalans Programa poslovanja za 2013. godinu

petak, april 19th, 2013

Rešenje o davanju saglasnosti na rebalans Programa poslovanja za 2013. godinu

Rebalans Programa poslovanja za 2013. godinu (prvi deo) …opširnije »

Finansijski, Konsolidovani finansijski izveštaji i Bilans energetskih delatnosti za 2011. godinu sa mišljenjem revizora

petak, mart 22nd, 2013

Bilans stanja za 2011. godinu

Bilans uspeha za 2011. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2011. godinu

…opširnije »

Finansijski, Konsolidovani finansijski izveštaji i Bilans energetskih delatnosti za 2010. godinu sa mišljenjem revizora

petak, mart 22nd, 2013

Bilans stanja za 2010. godinu

Bilans uspeha za 2010. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2010. godinu

…opširnije »

Finansijski, Konsolidovani finansijski izveštaji i Bilans energetskih delatnosti za 2009. godinu sa mišljenjem revizora

petak, mart 22nd, 2013

Bilans stanja za 2009. godinu

Bilans uspeha za 2009. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2009. godinu

Statistički aneks za 2009. godinu

…opširnije »

Finansijski izveštaji za 2008. godinu sa mišljenjem revizora

utorak, decembar 21st, 2010

Podaci o pravnom licu

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu

Napomene uz finansijske izveštaje

Mišljenje revizora

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2008. godinu sa mišljenjem revizora

utorak, decembar 21st, 2010

Podaci o matičnom i zavisnom pravnom licu

Konsolidovani bilans stanja

Konsolidovani bilans uspeha

Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine

Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2008. godinu

Mišljenje revizora