Корпоративни филм

Финансијски извештаји ЈКП Београдске електране са мишљењем независног ревизора за енергетске делатности за 2020 годину

utorak, oktobar 12th, 2021

Јавно снабдевање природним гасом

Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

Финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2020. годину са мишљењем независног ревизора

utorak, oktobar 12th, 2021

Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Биланс успеха за период 01.01.2020.-31.12.202о.

Извештај о осталом резултату за период 01.01.2020-31.12.2020.

Извештај о пословању за период 01.01.2020-31.12.2020

Извештај о променама на капиталу за период 01.01.2020-31.12.2020

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2020-31.12.2020

Мишљење независног ревизора за финансијске извештаје за 2020. годину

Напомене уз финансијске извештаје за 2020. годину

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2021. годину

četvrtak, januar 14th, 2021

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2021. годину

Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2021. годину (први део)

Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2021. годину (други део)

Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за први квартал 2021. године.

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2020. годину и извештаји о реализацији Програма пословања за 2020. годину

subota, septembar 12th, 2020

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2020. годину

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ уа први квартал 2020. године

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ од 1. јануара до 30. јуна 2020. године

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ од 1. јануара до 30. септембра 2020. године

Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2020 – 31.12.2020

Биланси енергетске делатности за период 01.01.2019 – 31.12.2019

utorak, septembar 1st, 2020

- Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2019

- Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за период од 1.1.2019. до 31.12.2019

- Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2019

- Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање приородним гасом на дан 31.12.2019

- Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за период од 1.1.2019. до 31.12.2019.

- Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом на дан 31.12.2019

Извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину

utorak, septembar 1st, 2020

Годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину достављени су електронски Агенцији за привредне регистре 04.08.2020.године, а дана 31.08.2020. су уписани у Регистар и Јавно објављени на интернет страници поменуте Агенције и овако изгледају:

- Биланс стања на дан 31.12.2019. год.

- Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.год.

- Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2019-31.12.2019.год.

- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.год.

- Извештај о променама на капиталу за период 1.1.2019. до 31.12.2019.год.

- Напомене уз финансијске извештаје за 2019. годину

- Извештај о пословању ЈКП “Београдске електране“ за период I-XII 2019.године

- Мишљење независног ревизора Moore Stephens d.o.o о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019

Програм пословања, Ребалaнс Програма пословања и Извештаји о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину

petak, februar 22nd, 2019

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину (први део документа)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину (други део документа)

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину

Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за период 01.01.2019.-31.03.2019. године

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за период 01.01.2019 – 31.06.2019.

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за период 01.01.2019 – 31.09.2019.

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 01.01.2019. – 31.12.2019.

Ребаланс Програма пословања за 2018. годину

utorak, avgust 7th, 2018

Ребаланс Програма пословања за 2018. годину (први део)

Ребаланс Програма пословања за 2018. годину (други део)

Ребаланс Програма пословања за 2018. годину (трећи део)

Ребаланс 2 Програма пословања за 2018. годину

Биланси енергетске делатности за период 01.01.2017. – 31.12.2017.

utorak, jul 17th, 2018

- Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2017.

- Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за период од 1.1.2017. до 31.12.2015.

- Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2017.

- Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање приородним гасом на дан 31.12.2017.

- Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за период од 1.1.2017. до 31.12.2017.

- Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом на дан 31.12.2017.

Извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2017. и 2018. годину

utorak, jul 17th, 2018

Годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину достављени су електронски Агенцији за привредне регистре 05.06.2018.године, а дана 11.06.2018. су уписани у Регистар и Јавно објављени на интернет страници поменуте Агенције.

- Биланс стања на дан 31.12.2017. год. –први део

- Биланс стања на дан 31.12.2017. год. – други део

- Биланс успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.год.

- Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2017-31.12.2017.год.

- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.год.

- Извештај о променама на капиталу за период 1.1.2017. до 31.12.2017.год.-први део

- Извештај о променама на капиталу за период 1.1.2017. до 31.12.2017. год.-други део

-  Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Први део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Други део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Трећи део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Четврти део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Пети део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Шести део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Седми део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Осми део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Девети део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Десети део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Једанаести део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину – Дванаести део

- Извештај о пословању ЈКП “Београдске електране“ за период I-XII 2017.године – први део

- Извештај о пословању ЈКП “Београдске електране“ за период I-XII 2017. године -други део

- Мишљење независног ревизора БДО д.о.о о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2017. год.

- Извештај о реализацији Програма пословања за период јануар-децембар 2017. године

Извештаји о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2018. годину

Годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2018. годину достављени су електронски Агенцији за привредне регистре 21.06.2019.године, а дана 24.06.2018. су уписани у Регистар и Јавно објављени на интернет страници поменуте Агенције и овако изгледају:

- Биланс стања на дан 31.12.2018. год.

- Биланс успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.год.

- Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2018-31.12.2018.год.

- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.год.

- Извештај о променама на капиталу за период 1.1.2018. до 31.12.2018.год.

-  Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину – Први део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину – Други део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину – Трећи део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину – Четврти део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину – Пети део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину – Шести део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину – Седми део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину – Осми део

- Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину – Девети део

- Извештај о пословању ЈКП “Београдске електране“ за период I-XII 2018.године

- Извештај о пословању ЈКП “Београдске електране“ за период I-XII 2018. године

- Мишљење независног ревизора БДО д.о.о о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018.

Биланси енергетске делатности за период 01.01.2018. – 31.12.2018.

- Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2018.

- Биланс стања за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2018.

- Биланс успеха за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас за период од 1.1.2018. до 31.12.2018.

- Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас на дан 31.12.2018.

- Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање приородним гасом на дан 31.12.2018.

- Биланс стања за енергетску делатност Јавно снабдевање приородним гасом на дан 31.12.2018.

- Биланс успеха за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом за период од 1.1.2018. до 31.12.2018.

- Мишљење ревизора на Финансијске извештаје за енергетску делатност Јавно снабдевање природним гасом на дан 31.12.2018.