Корпоративни филм

Надзорни одбор

nedelja, jul 11th, 2010

НАДЗОРНИ ОДБОР

Скупштина града Београда, на седници одржаној 16. маја 2019. године, на основу чл. 17. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/16), члана 12. Закона о главном граду (Службени гласник РС бр.129/07, 83/14 – др закон и 101/16 – др. закон), члана 31. Статута града Београда (Службени лист града Београда бр.39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 17. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“ (Службени лист града Београда бр. 57/16 и 79/17), донела је

Решење (број 112-269/19-С- 16. мај 2019. године)

Именује се за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, Београд

- РАДОМИР КОСТАДИНОВИЋ, дипломирани економиста

Ранијим решењима за чланове Надзороног одбора именовани су:

- мр Богдан Влаховић, дипломирани машински инжењер

- Ивана Калања, дипломирани машински инжењер (представник запослених)
Решење о именовању 112-1003/18-С- 14. новембар 2018. године

Колегијум ЈКП „Београдске електране“

subota, februar 28th, 2009

Раде Баста, директор (Решењем Скупштине града Београда бр. 111-744/19-S од 12.11.2019.)
Ивана Калања
, извршна директорка за производњу топлотне енергије
Владан Павловић
, извршни директор за дистрибуцију топлотне енергије
Горан Смиљанић
, извршни директор за снабдевање топлотном енергијом
Небојша Стојковић, извршни директор
за развој и инвестиције
Радмило Савић, извршни директор за пословно-техничку подршку
Драгана Јовановић, извршна директорка за економско-финансијске послове
Силвана Вељковић, извршна директорка за људске ресурсе, правне и опште послове