КОНТАКТ

Јавно комунално предузеће
„Београдске електране“

СЕДИШТЕ

Савски насип 11,
Нови Београд,
Објeдињена телефонска централа 011/2093-000

Диспечерски центар – Служба за пријем рекламација потрошача (рекламације у вези са испоруком топлотне енергије – када нема грејања или је слаб квалитет грејања)

- 011/2093-011 (телефон за пријаву рекламација за негрејање, слаб квалитет грејања, бука из предајне станице и остали поремећи у раду система даљинског грејања изузев цурења воде из инсталација). Рекламације се примају у току грејног дана;

- 011/2093-100 (телефон за пријаву рекламација које су искључиво у вези са цурењем воде из инсталација). Пријем рекламација нон-стоп.

Дирекција за снабдевање топлотном енергијом (Улица цара Душана 141 Земун, Београд)

СПИСАК СЛУЖБИ ПРЕМА ВРСТАМА УСЛУГА И ЗАДУЖЕЊА

НАПЛАТА snabdevanje@bgdel.rs 011/

222-4655; 222-4646; 222-4796;

(стање дуга, репрограм дуговања, рекламација на рачуне и сл.)
УГОВАРАЊЕ snabdevanje@bgdel.rs 011/

222-4760; 222-4650; 222-4639; 222-4735

(питања у вези уговарања испоруке топлотне енергије; адресни подаци; подаци у вези система обједињене наплате; уговарање трошкова прикључења  и сл.)
ПРИКЉУЧЕЊА и ИСКЉУЧЕЊА

(преглед објеката; прикључења на систем даљинског грејања; искључења са система; обрачуни утрошене топлотне енергије; контрола прикључености; промене обрачунских величина и сл.)

snabdevanje@bgdel.rs 011/

222-4676; 222-4610; 222-4608; 222-4705; 222-4704

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊА (технички услови за прикључење на систем даљинског грејања; преглед инвестиционо техничке документације; решења о прикључењу на систем даљинског грејања и сл.) snabdevanje@bgdel.rs 011/

222-4627; 222-4696; 222-4606; 222-4628

Позивни центар – пружање општих информација (радним данима од 07 до 15 часова)

Телефон: 011/2093-101
e-mail: pozivni.centar@bgdel.rs

Центар за испитивање, квалитет и заштиту животне средине

Дунавски кеј 33
11000 Београд
Телефон: 011/3312-300
Факс: 011/3312-408
е-mail: centartqe@beoelektrane.rs

Дирекција за производњу топлотне енергије

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000, тастер 4
Факс 011/3186-273

Дирекција за дистрибуцију топлотне енергије

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000 – тастер 4
Факс: 011/3186-341

Дирекција за људске ресурсе, правне и опште послове

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000 – тастер 4
Факс 011/3182-311

Дирекција за развој и инвестиције

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000 – тастер 4
Факс 011/2638-600

Дирекција за економско-финансијске послове

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000 – тастер 4
Факс 011/3186-241

Дирекција за пословно техничку подршку

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000 – тастер 4
Факс: 011/3186-341