Контакт

Јавно комунално предузеће
„Београдске електране“

СЕДИШТЕ

Савски насип 11,
Нови Београд,
Објeдињена телефонска централа 011/2093-000

Диспечерски центар – Служба за пријем рекламација потрошача (у вези са испоруком топлотне енергије)
- 011/2093-011 (телефон за пријаву рекламација за негрејање, слаб квалитет грејања и осталих поремећаја у раду система даљинског грејања изузев цурења воде из инсталација). Рекламације се примају у току грејног дана;
- 011/2093-100 (телефон за пријаву рекламација које су искључиво у вези са цурењем воде из инсталација). Пријем рекламација нон-стоп.

Позивни центар – Служба за пружање општих информација

- 011/2093-101 (број телефона за пружање информација свим заинтересованим странама о процедурама за прикључење, искључење, прелазак на наплату према испорученој количини топлотне енергије и осталих општих информација из домена рада предузећа)
- електронска адреса: pozivni.centar@bgdel.rs
Радно време:
Радним данима од 07 до 15 часова.

Дирекција за снабдевање топлотном енергијом

Цара Душана 141 Земун, Београд
Телефони:
011/2224-710 (подношење захтева за прикључење)
011/2224-720 (сектор продаја, наплата)
011/2224-740 (техничка оператива)
Факс 011/3165-990

Центар за испитивање, квалитет и заштиту животне средине

Дунавски кеј 33
11000 Београд
Телефон: 011/3312-300
Факс: 011/3312-408
е-mail: centartqe@beoelektrane.rs

Дирекција за производњу топлотне енергије

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000, тастер 4
Факс 011/3186-273

Дирекција за дистрибуцију топлотне енергије

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000 – тастер 4
Факс: 011/3186-341

Дирекција за људске ресурсе, правне и опште послове

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000 – тастер 4
Факс 011/3182-311

Дирекција за развој и инвестиције

Дунавски кеј 33
Београд
Телефон 011/2639-112
Факс 011/2638-600

Дирекција за економско-финансијске послове

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000 – тастер 4
Факс 011/3186-241
Сектор набавке: Факс 011/2093-309

Дирекција за пословно техничку подршку

Савски насип 11
Нови Београд
Телефон 011/2093-000 – тастер 4
Факс: 011/3186-341