Kontakt

Javno komunalno preduzeće
„Beogradske elektrane“

SEDIŠTE

Savski nasip 11,
Novi Beograd,
Objedinjena telefonska centrala 011/2093-000

Dispečerski centar – Služba za prijem reklamacija potrošača (u vezi sa isporukom toplotne energije)
- 011/2093-011 (telefon za prijavu reklamacija za negrejanje, slab kvalitet grejanja i ostalih poremećaja u radu sistema daljinskog grejanja izuzev curenja vode iz instalacija). Reklamacije se primaju u toku grejnog dana;
- 011/2093-100 (telefon za prijavu reklamacija koje su isključivo u vezi sa curenjem vode iz instalacija). Prijem reklamacija non-stop.

Pozivni centar – Služba za pružanje opštih informacija

- 011/2093-101 (broj telefona za pružanje informacija svim zainteresovanim stranama o procedurama za priključenje, isključenje, prelazak na naplatu prema isporučenoj količini toplotne energije i ostalih opštih informacija iz domena rada preduzeća)
- elektronska adresa: pozivni.centar@bgdel.rs
Radno vreme:
Radnim danima od 07 do 15 časova.

Direkcija za snabdevanje toplotnom energijom

Cara Dušana 141 Zemun, Beograd
Telefoni:
011/2224-710 (podnošenje zahteva za priključenje)
011/2224-720 (sektor prodaja, naplata)
011/2224-740 (tehnička operativa)
Faks 011/3165-990

Centar za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine

Dunavski kej 33
11000 Beograd
Telefon: 011/3312-300
Faks: 011/3312-408
e-mail: centartqe@beoelektrane.rs

Direkcija za proizvodnju toplotne energije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000, taster 4
Faks 011/3186-273

Direkcija za distribuciju toplotne energije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks: 011/3186-341

Direkcija za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/3182-311

Direkcija za razvoj i investicije

Dunavski kej 33
Beograd
Telefon 011/2639-112
Faks 011/2638-600

Direkcija za ekonomsko-finansijske poslove

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/3186-241
Sektor nabavke: Faks 011/2093-309

Direkcija za poslovno tehničku podršku

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks: 011/3186-341