KONTAKT

Javno komunalno preduzeće
„Beogradske elektrane“

SEDIŠTE

Savski nasip 11,
Novi Beograd,
Objedinjena telefonska centrala 011/2093-000

Dispečerski centar – Služba za prijem reklamacija potrošača (reklamacije u vezi sa isporukom toplotne energije – kada nema grejanja ili je slab kvalitet grejanja)

- 011/2093-011 (telefon za prijavu reklamacija za negrejanje, slab kvalitet grejanja, buka iz predajne stanice i ostali poremeći u radu sistema daljinskog grejanja izuzev curenja vode iz instalacija). Reklamacije se primaju u toku grejnog dana;

- 011/2093-100 (telefon za prijavu reklamacija koje su isključivo u vezi sa curenjem vode iz instalacija). Prijem reklamacija non-stop.

Direkcija za snabdevanje toplotnom energijom (Ulica cara Dušana 141 Zemun, Beograd)

SPISAK SLUŽBI PREMA VRSTAMA USLUGA I ZADUŽENjA

NAPLATA snabdevanje@bgdel.rs 011/

222-4655; 222-4646; 222-4796;

(stanje duga, reprogram dugovanja, reklamacija na račune i sl.)
UGOVARANjE snabdevanje@bgdel.rs 011/

222-4760; 222-4650; 222-4639; 222-4735

(pitanja u vezi ugovaranja isporuke toplotne energije; adresni podaci; podaci u vezi sistema objedinjene naplate; ugovaranje troškova priključenja  i sl.)
PRIKLjUČENjA i ISKLjUČENjA

(pregled objekata; priključenja na sistem daljinskog grejanja; isključenja sa sistema; obračuni utrošene toplotne energije; kontrola priključenosti; promene obračunskih veličina i sl.)

snabdevanje@bgdel.rs 011/

222-4676; 222-4610; 222-4608; 222-4705; 222-4704

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLjUČENjA (tehnički uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja; pregled investiciono tehničke dokumentacije; rešenja o priključenju na sistem daljinskog grejanja i sl.) snabdevanje@bgdel.rs 011/

222-4627; 222-4696; 222-4606; 222-4628

Pozivni centar – pružanje opštih informacija (radnim danima od 07 do 15 časova)

Telefon: 011/2093-101
e-mail: pozivni.centar@bgdel.rs

Centar za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine

Dunavski kej 33
11000 Beograd
Telefon: 011/3312-300
Faks: 011/3312-408
e-mail: centartqe@bgdel.rs

Direkcija za proizvodnju toplotne energije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000, taster 4
Faks 011/3186-273

Direkcija za distribuciju toplotne energije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks: 011/3186-341

Direkcija za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/3182-311

Direkcija za razvoj i investicije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/2638-600

Direkcija za ekonomsko-finansijske poslove

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/3186-241

Direkcija za poslovno tehničku podršku

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks: 011/3186-341