Potrošačima u Trgovačkoj i Ul. Milovana Jovanovića kratkotrajno će biti prekinuta isporuka potrošne tople vode

Zbog neodložne sanacije kvara na delu toplovoda na grejnom području toplane „Cerak“, koji je detektovan u toku toplih funkcionalnih proba, potrošačima u Trgovačkoj ulici i Ulici Milovana Jovanovića biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode danas, 11. oktobra 2017. godine, u periodu od  13.00 časova do, najkasnije, 24.00 časa.