Rebalans Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu

Rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu (prvi deo)

Rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu (drugi deo)

Rešenje Skupštine grada Beograda o davanju saglasnosti na rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu i Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“