Otklanjanje kvara na magistralnom toplovodu u Njegoševoj ulici

Beograd, sreda, 04. oktobar 2017. – Ekipe za hitne intervencije „Beogradskih elektrana” intenzivno rade na otklanjanju kvara na magistralnom toplovodu velikog prečnika (DN 355) na grejnom području toplane „Dunav”, u Njegoševoj ulici na deonici između ulica Svetozara Markovića i Kralja Milutina. Osim prvobitno detektovanog kvara, konstatovan je još jedan kvar na istoj deonici, oko 25 metara dalje, koji će biti saniran u okviru već započetih radova. Dodatna intervencija će dovesti do neznatnog produženja roka za završetak radova, koji se očekuje u četvrtak, 5. oktobra, u večernjim časovima.

Pomenuta deonica, starija od 25 godina, deo je Programa rehabilitacije toplovodne mreže i planirana je za zamenu, ali su ti radovi bili odloženi za narednu godinu, upravo zbog drugih brojnih radova u tom delu grada. Trenutne intervencije su apsolutni minimum koji mora da se obavi da bi potrošači imali stabilno i kvalitetno snabdevanje toplotnom energijom u predstojećoj grejnoj sezoni, a JKP „Beogradske elektrane“, u koordinaciji sa drugim gradskim službama, čine sve da maksimalno skrate vreme za ove, neophodne radove, uvažavajući aktuelnu saobraćajnu situaciju i potrebe naših sugrađana i korisnika.