Prekid isporuke potrošne tople vode korisnicima sa grejnog područja toplane „Cerak“

Beograd, 16. juli 2017. – Zbog remontnih radova, korisnicima potrošne tople vode sa grejnog područja toplane „Cerak“, prestaće isporuka toplotne energije 18. jula, u 0.00 časova i trajaće do 20. jula , do 24.00 časa.

Remontni radovi se obavljaju radi pouzdane isporuke toplotne energije u narednom periodu.