Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu

Redovni godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu dostavljeni su u elektronskoj formi Agenciji za privredne registre 20. juna 2017, a 21. juna 2017. su upisani u Registar i javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije.

- Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans uspeha za period od 1.01.2016. do 31.12.2016. (klikni ovde)

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 1.01.2016. do 31.12.2016 (klikni ovde)

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period od  1.01.2016. do 31.12.2016 (klikni ovde)

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. (klikni ovde)

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu – 1. deo (klikni ovde)

- Napomena uz finansijske izveštaje za 2016. – 2. deo (klikni ovde)

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o. o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. i Izveštaja nezavisnog revizora FI za 2016. (klikni ovde)

-Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu – 1. deo (klikni ovde)

- Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu – 2. deo (klikni ovde)

- Bilans stanja za energetsku delatnost -Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans uspeha za energetsku delatnost – Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za 2016. godinu (klikni ovde)

- Mišljenje revizora na Finansijski izveštaje za energetsku delatnost – Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans stanja za energetsku delatnost – Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2016. godinu (klikni ovde)

- Bilans uspeha za energetsku delatnost – Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2016. godinu (klikni ovde)

- Mišljenje revizora na finansijski izveštaj  za energetsku delatnost – Javno snadevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)