Законска акта (II)

- Закон о комуналним делатностима (кликни ОВДЕ)

- Закон о енергетици (кликни ОВДЕ)

- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (кликни ОВДЕ – Сл.Лист Града Београда 65/2020 од 29.05.2020)

- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (кликни ОВДЕ)

- Одлука о ценама топлотне енергије (кликни ОВДЕ) (Сл лист Града Београда бр 25 од 10. мај 2019.)

- Правила о раду дистрибутивног система (кликни ОВДЕ)

- Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења (кликни ОВДЕ)

- Одлука о измени рока доспелости обавезе плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију купцима којима обрачун врше ЈКП „Београдске електране” (кликни ОВДЕ)

- Интервентне мере заштите најугроженијих грађана (кликни ОВДЕ)

- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (кликни ОВДЕ)

- Уредба о енергетски угроженом купцу (кликни ОВДЕ)

- Одлука о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” (кликни ОВДЕ)

- Одлука о цени прикључка на гас (кликни ОВДЕ)