Законска акта (II)

- Закон о комуналним делатностима

- Закон о енергетици

- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (Сл.Лист Града Београда 65/2020 од 29.05.2020)

- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о цени топлотне енергије ( Сл. лист Града Београда 98/21 од 29. октобра 2021.)

- Правила о раду дистрибутивног система

- Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења

- Одлука о измени рока доспелости обавезе плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију купцима којима обрачун врше ЈКП „Београдске електране”

- Интервентне мере заштите најугроженијих грађана

- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

- Уредба о енергетски угроженом купцу

- Одлука о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране”

- Одлука о цени прикључка на гас