Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu (prvi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu (drugi deo dokumenta)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period 1. januar – 31. mart 2017.