U toplani „Borča“ pušteno u rad modernizovano i ekološki prihvatljivo postrojenje

U toplani „Borča“ pušteno u rad modernizovano i ekološki prihvatljivo postrojenje

Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević, direktor JKP „Beogradske elektrane“ Goran Aleksić i državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Zoran Predić pustili su u rad modernizovano postrojenje u toplani „Borča“, koje će umesto neekološkog goriva – mazuta, koristiti komprimovani prirodni gas (KNG). Na taj način će biti omogućena ekološka proizvodnja toplotne energije za potrebe grejanja oko 5.600 stanova u ovom beogradskom naselju. Takođe, zahvaljujući rekonstrukciji i modernizaciji toplane „Borča“ biće postignuti značajni finansijski efekti.

Tom prilikom, Nikola Nikodijević je naglasio da je modernizacija postrojenja toplane „Borča” deo usvojene strategije Skupštine grada, prema kojoj bi do 2022. godine trebalo da budu ugašene sve kotlarnice na mazut, kako bi se prešlo na ekološki prihvatljiva goriva.

– Tokom ove godine ugašeno je devet kotlarnica koje su radile na mazut, a ova koju danas puštamo u rad obezbeđuje toplotnu energiju za 5.600 pojedinačnih potrošača, odnosno 250.000 kvadratnih metara prostora. Za stanovnike ovog dela Beograda prelazak na komprimovani prirodni gas znači puno, pre svega zbog smanjenja emisije štetnih gasova. Dosadašnja količina štetnih materija koje nastaju zbog korišćenja mazuta bila je ekološki neprihvatljiva, što je potvrdio i Sekretarijat za zaštitu životne sredine – rekao je Nikodijević.

Predsednik Skupštine grada dodao je da je tokom realizacije ovog posla korišćena domaća tehnologija, uz angažovanje domaćih kompanija.

– Ovo je prva elektrana na komprimovani gas, koji nije doveden cevovodom, već se fizički dovozi u trejlerima. Tehnologija poput ove do sada je u Srbiji korišćena samo u industriji, a ukoliko se ovaj probni rad ispostavi kao dobar potez, počećemo da primenjujemo istu tehnoloogiju i na drugim mestima u gradu – poručio je Nikodijević.

Direktor JKP „Beogradske elektrane” rekao je da su radovi završeni u roku, do kraja decembra, jer je to bio simboličan način da se obeleži dan osnivanja preduzeća.

– Jako je važno da modernizujemo naša postrojenja na levoj strani Dunava, koja je u prethodnom periodu bila pomalo zapostavljena. Ipak, sada i ovaj deo Beograda doživljava punu ekspanziju i korisnici naših usluga sa ove strane reke zaslužili su bolje, kvalitetnije i ekološki prihvatljivije grejanje. Ukoliko dokažemo parametre tokom probnog rada, a mislimo da hoćemo jer su u tehničko-projektantskom smislu izvanredni, onda nemamo dilemu da već od februara u potpunosti pređemo na korišćenje komprimovanog gasa – objasnio je Aleksić.

Direktor Aleksić je naglasio da je vrednost ove investicije, koju je usvojio Nadzorni odbor, 50 miliona dinara, a podrazumeva izradu projektno – tehničke dokumentacije za gasifikaciju toplane „Borča“ sa komprimovanim prirodnim gasom, kao i radove po sistemu „ključu ruke“. Svi radovi su projektovani i izvedeni tako da TO „Borča“ može biti priključena na distributivnu mrežu prirodnog gasa kada bude bio izgrađen magistralni gasovod. Do tada će osnovno gorivo biti komprimovani prirodni gas, dok će mazut biti zadržan kao rezervno gorivo.

Aleksić je istakao da ušteda na bazi troškova energenata prelaskom na komprimovani prirodni gas u odnosu na dizel gorivo iznosi 1.700.000 evra na godišnjem nivou. Takođe, ušteda u pogledu smanjenja plaćanja naknada po toni oslobođenih zagađujućih materija u vazduh (CO2, NOx, SO2, i PM) iznosi 44.500 evra na godišnjen nivou. Sa druge strane, troškovi investicije će biti pokriveni iz ušteda za tri meseca.

Goran Alesić je iskoristio priliku da u ime „Beogradskih elektrana“ poželi srećnu Novu godinu i Božićne praznike svim korisniciama i Beograđanima, a građanima Borče i okoline „poklanjamo ovaj projekat za čistiji vaduh našeg grada“.

Puštanju u rad ovog modernizovanog postrojenja pored predstavnika iz Skupštine grada i Ministarstva za energetiku, prisustvovali su i izvršni direktori „Beogradskih elektrana“, izvođači radova, kao i Goran Vujačić, član nadzornog odbora preduzeća.