Toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ prešli su u režim toplih-funkcionalnih proba

BEOGRAD, četvrtak, 06. oktobar 2016. – Zbog trenutne meteorološke situacije, svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ od danas, 6. oktobra 2016. godine, prešli su u režim toplih-funkcionalnih proba sistema daljinskog grejanja, što za potrošače znači da će im, pored provere funkcionalnosti sistema, biti i isporučivana toplotna energija. Naime, i tokom toplih-funkcionalnih proba, biće proveravan rad toplotnih izvora (toplana i kotlarnica), toplovodne mreže i toplotnih predajnih stanica, da bi sistem, koji je u većem delu mirovao pet meseci i na kojem su rađeni remontni radovi, bio što spremniji za grejnu sezonu koja počinje 15. oktobra. Naglašavamo, prvi efekti toplih-funkcionalnih proba, kod većine potrošača, danas se mogu se očekivati u popodnevnim časovima.

S obzirom na činjenicu da je ceo sistem daljinskog grejanja prešao u režim toplih-funkcionalnih proba, Dispečerski centar – Služba za prijem reklamacija, do 15. oktobra, primaće isključivo reklamacije potrošača koje se odnose na curenje vode iz instalacija, a ne i za negrejanje. Zbog toga korisnici sistema daljinskog grejanja prvenstveno treba da obrate pažnju na ispravnost svojih instalacija u objektu i ukoliko primete curenje vode iz instalacija kvar treba da prijave Dispečerskom centru – Službi za prijem reklamacija pozivom na broj telefona 011/20-93-100 (broj isključivo za prijavu curenja vode iz instalacija) ili 0800-111-201 (besplatan poziv).

Potrošači će na sajtu „Beogradskih elektrana“ www.beoelektrane.rs, u kategoriji korisnici/hitne intervencije, na stranici „Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja“ moći da pronađu objekte kojima se trenutno, u toku toplih-funkcionalnih proba, ne isporučuje toplotna energija zbog otklanjanja do sada uočenih nedostataka u toku funkcionalnih proba sistema.