Извршни директор за развој и инвестиције Зоран Спасеновски