Извршна директорка за људске ресурсе, правне и опште послове Силвана Вељковић

Рођена је 24. новембра 1965. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета Београд. Положен правосудни испит 2001. године при Министарству правосуђа у Београду и стручни испит за обављање послова стечајног управника при Агенцији за лиценцирање стечајних управника. Прошла је основну обуку за медијатора 2014. године и један је од оснивача Коморе медијатора.

Професионалну каријеру је започела у ПКБ Корпорацији. У периоду од 2000. – 2005. године радила је као адвокат – члан Адвокатске коморе Београд. Од 2005. – 2018. године запослена је у Агенцији за лиценцирање стечајних управника на претежно руководећим позицијама: директор Центра за правне и опште послове и људске ресурсе, заменик директора Агенције ( 2013. – 2015. година) и директор Центра за опште послове и људске ресурсе.

Октобра 2018. године именована је на функцију извршног директора за људске ресурсе, правне и опште послове у ЈКП „Београдске електране“.