Izvršna direktorka za ljudske resurse, pravne i opšte poslove Silvana Veljković

Rođena je 24. novembra 1965. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Beograd. Položen pravosudni ispit 2001. godine pri Ministarstvu pravosuđa u Beogradu i stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika pri Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Prošla je osnovnu obuku za medijatora 2014. godine i jedan je od osnivača Komore medijatora.

Profesionalnu karijeru je započela u PKB Korporaciji. U periodu od 2000. – 2005. godine radila je kao advokat – član Advokatske komore Beograd. Od 2005. – 2018. godine zaposlena je u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika na pretežno rukovodećim pozicijama: direktor Centra za pravne i opšte poslove i ljudske resurse, zamenik direktora Agencije ( 2013. – 2015. godina) i direktor Centra za opšte poslove i ljudske resurse.

Oktobra 2018. godine imenovana je na funkciju izvršnog direktora za ljudske resurse, pravne i opšte poslove u JKP „Beogradske elektrane“.