Извршни директор за снабдевање топлотном енергијом Горан Смиљанић

Рођен је 2. јула 1968. године. Дипломирао је на Машинском факултету, Универзитета у Београду. Специјалиста је технологије заваривања са звањем Интернационални инжењер заваривања и одржавања техничких система и звањем Национални стручњак за управљање одржавањем. Поседује лиценцу за одговорног извођача радова.

Професионалну каријеру започео је 1996. године као истраживач сарадник у Институту „Кирило Савић“ у Београду. Од 1998.године запослен је у ЈКП „Београдске електране“. До 2007. године имао је више значајних функција; дежурног машинског инжењера, шефа Службе хитних интервенција, руководиоца Сектора машинског одржавања, помоћника директора Организационе целине Инжењеринг и одржавање. Послове руководиоца Сектора за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у Земуну обављао је до 2008. године. Од промена организације предузећа, 2008. године, радио је на пословима директора Организационе целине Маркетинг и продаја.
Учесник је и члан Друштва за унапређење заваривања, као и Друштва одржавалаца техничких система ДОТС/ЕФНМС
Отац је двоје деце.