Извршни директор за дистрибуцију топлотне енергије Владан Павловић

Рођен je 30. маја 1963. године у Земуну. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду – смер за хидроенергетику. Запослио се у ЈКП „Београдске електране“ 1994. године. Од 1997. до 2007. године радио је као руководилац и директор сектора „Нови Београд“, а од 2007. до 2011. године као помоћник директора и директор Организационе целине Производња и дистрибуција топлотне енергије. У периоду од 2011. до 2016. године обављао је функцију помоћника директора за техничке послове, а затим и извршног директора за производњу топлотне енергије. Почетком јула 2019. именован је за извршног директора за дистрибуцију топлотне енергије.
Ожењен je, отац je двоје деце.