Nastavljena modernizacija i adaptacija toplane „Dunav“

Nastavljena modernizacija i adaptacija toplane „Dunav“

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i Goran Aleksić, direktor JKP „Beogradske elektrane“ prisustvovali su danas, 2. agusta 2016. godine, u toplani „Dunav“, radovima na montaži kolektora-sabirnika dimenzija 1,4h12 metara, težine 13 tona.

Naime, za  potrebe snabdevanja toplotnom energijom postojećih potrošača, ali i onih koji će tek biti priključeni na sistem daljinskog grejanja (konzum koji premašuje instalisanu snagu od 357 megavata), adaptira se i proširuje pumparnica i izmenjivačka stanica. Na taj način će u narednom periodu, između ostalog, biti omogućeno povezivanje velikih toplotnih izvora (toplana) u jedinstven „prsten“, odnosno biće izvršena interkonekcija toplovodnih mreža velikih toplana.

Tom prilikom direktor Goran Aleksić je istakao da će realizacijom ovog projekta biti omogućena kvalitetnija zaštita postojeće opreme u toplani „Dunav“, ali i izjednačavanje odlaznih temperatura po magistralama na celom grejnom području „Dunav“. To znači da će svi potrošači, sa pomenutog grejnog područja, u narednom periodu imati ujednačenije i stabilnije snabdevanje toplotnom energijom. Važno je istaći i da će ugradnja kolektora-sabirnika stvoriti preduslove za gašenje individualnih kotlarnica na Karaburmi, a građani će dobiti i čistiju životnu sredinu.

- Kotlrnice ne mogu biti ugašene, a da pre toga nismo stvorili uslove za to. Zato radimo na adaptaciji toplane i ove godine ulažemo 80 miliona dinara u toplanu „Dunav“, a rezultat će biti bolje, ravnomernije, sigurnije i kvalitetnije snabdevanje svih potrošača. Tako ćemo trošiti manje primarnog energenta, a biti energetski efikasniji – rekao je Aleksić.

Rok za završetak radova je 15. septembar 2016., a izvođač radova je konzorcijum „Enegrotok“ i „3B Inženjering“. Inače, potrošači toplane „Dunav“ snabdevaju se toplotnom energijom  preko tri magistralna toplovoda velikih prečnika. Konzum potrošača na kraju 2015. godine iznosio je više od 570 MW.

Predsednik Skupštine grada Beograda je istakao da se svakodnevno radi na unapređenju sistema gradskih javnih preduzeća, a jedno od obećanja je da će sistem daljinskog grejanja, odnosno toplana u Beogradu, biti doveden na nivo standarda i propisa koji važe u razvijenim zemljama. „Obećano je da će investicije ići u skladu sa vremenom i da ćemo preći na nove, ekološki prihvatljive metode daljinskog grejanja. Sve individualne kotlarnice, koje su veliki zagađivači vazduha, biće ugašene u narednih nekoliko godina, što je zahtev našeg Sekretarijata za zaštitu životne sredine“, zaključio je Nikola Nikodijević.