Диспечерски центар

Диспечерски центар координира рад свих топлотних извора . Ради 24 часа дневно, 365 дана у години, и прима рекламације грађана на квалитет испоручене топлотне енергије и све остале поремећаје у раду система.