Dispečerski centar

Dispečerski centar koordinira rad svih toplotnih izvora . Radi 24 časa dnevno, 365 dana u godini, i prima reklamacije građana na kvalitet isporučene toplotne energije i sve ostale poremećaje u radu sistema.