Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ i Plan nabavki za 2016. godinu

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu (prvi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu (drugi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu (treći – poslednji deo dokumenta)

Plan nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu