Рационално коришћење енергената

Рационално коришћење енергената

Једна од основних одредница наше пословне политике је ефикасна производња топлотне енергије. Активно радимо на стварању услова у којима наши корисници могу рационално користити топлотну енергију, односно трошити је према сопственим потребама.
„Београдске електране” током последње деценије, реконструкцијом и унапређењем својих погона – топлотних извора, освајањем нових технологија за пренос топлотне енергије и модернизовањем топлотних подстаница – континуирано повећавају енергетску ефикасност.

На тај начин наши корисници добијају исти комфор и количину топлотне енергије уз значајно мањи утрошак примарне енергије него што је то некада био случај. Повећањем ефикасности рада котлова, бољим сагоревањем горива, смањењем губитака у топловодној мрежи и квантитативно-квалитативном регулацијом рада подстаница – значајно је смањена специфична потрошња енергије по квадратном метру загреваног простора – што је усвојен и мерљив параметар енергетске ефикасности.

РЕЧНИК

Енглеско-српски речник терминологије у области алтернативне енергије заснован је превасходно на терминима који се срећу у међународним уговорима који се односе на ову проблематику. При том је у речник унет и известан број термина из сродних области, а на првом месту из области заштите животне средине, коју је тешко, ако не и немогуће одвајати од енергетике.

Речник  је део програма Енергетска безбедност Мисије ОЕБС-а у Србији и није намењен за комерцијалну употребу. Неовлашћено копирање, умножавање и штампање је противзаконито и кажњиво.

Преузмите еколошки речник