Данас је званично почела грејна сезона, сви топлотни извори су у функцији

Сви топлотни извори ЈКП „Београдске електране“ су у фунцији производње и дистрибуције топлотне енергије.

То значи да су сва грејна подручја снабдевена топлотном енергијом, узузев, тренутно, потрошача који се налазе дуж Булевара краља Александра и околних улица због квара на топловоду, који се тренутно отклања (очекује се да корисници и у том делу града грејање добију најкасније до краја дана. Како би највећи део потрошача у потесу Булевара краља Александра и много раније добио грејање, ради се превезивање напајања потрошача из другог правца, па ће доћи до редуковане испоруке топлотне енергије корисницима у реону улица око Каленић пијаце и Храма светог Саве. ПОПРВКА КВАРА НА ТОПЛОВОДУ ТОПЛАНЕ „КОЊАРНИК“ ЈЕ ЗАВРШЕНА, А КОРИСНИЦИМА ЈЕ ОБНОВЉЕНО СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ У РЕДОВНОМ РЕЖИМУ НЕШТО ПОСЛЕ 17.30 ЧАСОВА).

Потрошачи цурење воде из инсталација могу да пријаве на број телефона 011/2093-100, док остале поремећаје у снабдевању топлотном енергијом могу да пријаве на број телефона 011/2093-011. Такође, рекламације се могу пријавити и преко Обједињеног позивног центра на број телефона 011/2093-000 (притиском на одговарајући тастер), као и на бројеве телефона Беоком сервиса 0800/110-011 (бесплатан позив) или 011/30-90-007 (позив са мобилног телефона).

Београд,
15. октобар 2015.