Danas počinju tople funkcionalne probe, prijem reklamacija za curenje vode iz instalacija i negrejanje celih zgrada

Beograd, petak, 09. oktobar 2015. – Svi toplotni izvori Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ danas, 09. oktobra 2015. godine, započinju tople funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja Beograda. Pored provera funkcionalnosti sistema daljinskog grejanja, koje su započete 1. oktobra, tople funkcionalne probe podrazumevaju i isporuku toplotne energije potrošačima.

S obzirom da je beogradski sistem daljinskog grejanja, koji je najveći u jugoistočnoj Evropi, bio gotovo šest meseci u stanju mirovanja i da su u tom periodu obavljani značajni remontni i investicioni radovi, čitav sistem će se postepeno zagrevati tokom dana. To znači da se efekti toplih funkcionalnih proba kod većine korisnika mogu očekivati u kasnim popodnevnim, a ponegde i večernjim časovima.

„Beogradske elektrane“ zato mole korisnike za strpljenje u toku toplih funkcionalnih proba, koje će trajati do zvaničnog početka grejne sezone – 15. oktobra 2015. – i da u tom periodu prijavljuju reklamacije Dispečerskom centru-Službi za prijem reklamacija za curenje vode iz instalacija (011/2093-100 – broj telefona samo za curenje vode iz instalacija) i negrejanje celih zgrada (011/2093-011). Čim grejna sezona zvanično počne, potrošači mogu da prijave reklamacije koje se odnose i na eventualne nedostatke na kućnim grejnim instalacijama unutar jedne zgrade.