Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“ doneo je odluku o sniženju cene prirodnog gasa

Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“,  na sednici od 18. septembra 2015. godine, usvojio je Odluku o promeni cene prirodnog gasa, u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za  javno snabdevanje („Sl. glasnik RS“, broj 75/14).

Cena prirodnog gasa, očekuje se da će biti snižena prema sledećoj tabeli:

Odluka o sniženju cene prirodnog gasa, nakon dobijanja saglasnosti   Agencije za energetiku Republike Srbije, biće objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Cene prirodnog gasa za javno snabdevanje primenjuju se od 1. oktobra  2015. godine.

Beograd,
18. septembar 2015. godine