Гашење котларнице „Вељко Дугошевић“ на Звездари

Београд, 31. август 2015. – Јавно комунално предузеће „Београдске електране“, захваљујући подршци Града Београда, изградило је нову топловодну мрежу у више улица општине Звездара како би створило техничку могућност за гашење котларнице „Вељко Дугошевић“ и грађане овог дела града прикључило на систем даљинског грејања топлане „Коњарник“.
Да би ова котларница, која је и велики локални загађивач животне средине, била угашена, „Београдске електране“ уложиле су више од 80 милиона динара у изградњу потпуно нове топловодне мреже у улицама: Вељко Дугошевић, Светог Николе, Крфској, Мите Ракића и околним. Спајањем нове топловодне мреже и мреже топлане „Коњарник“, потрошачи из овог дела града добијаће топлотну енергију из топлане „Коњарник“ од грејне сезоне 2015/2016.

Предуслови за гашење котларнице „Вељко Дугошевић“ (инсталисане снаге од 4,65 MW), која је загревала више десетина зграда у Улици Вељка Дугошевића и околним улицама на Звездари, били су и потпуна модернизација 21 топлотне предајне станице, у коју су „Београдске електране“ уложиле још 24 милиона динара, као и изградња новог вреловодног котла од 70 мегавата у топлани „Коњарник“. Иначе, котларница „Вељко Дугошевић“, која је смештена у блоку зграда, за једну просечну грејну сезону сагоревала је чак око 400 тона мазута, чиме је нарушавала квалитет животне средине грађанима овог дела града.

Захваљујући изградњи потпуно нове топловодне мреже у зони Улице Вељко Дугошевић, „Београдске електране“ прикључиће на систем даљинског грејања топлане „Коњарник“ Основну школу 1300 каплара (Улица Панчина 1) и Средњу медицинску школу Звездара (Ул. Вељка Дугошевића бб). И основна и средња школа до сада су грејале учионице из сопствених, веома старих котларница, смештених у подруму. Користећи угаљ као енергент (чак 150 тона за зимску сезону), котларница основне школе озбиљно је угрожавала здравље деце и запослених.