Надзорни одбор донео Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама топлотне енергије због усклађивања са Уредбом Владе Србије

Београд, 27. август 2015. - Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, на седници одржаној 25. августа 2015. године, на основу законских одредби, донео је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије због усклађивања са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. Гласник РС бр 63/2015).

У Образложењу донешења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије, Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“ је навео:

„Последње повећање цена топлотне енергије одобрено је од 1. јануара 2015. године.
Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, објављене у Сл. гласнику РС, бр. 63/2015., установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије најкасније до 1. октобра 2015. године.

Методологија је дефинисала другачији начин одређивања цена топлотне енергије за крајњег купца у односу на досадашњи, те се доношењем ове Одлуке врши усклађивање цена топлотне енергије за крајњег купца са Уредбом.

Наведеним усклађивањем цена топлотне енергије, смањиле су се цене фиксног дела и незнатно повећале цене варијабилног дела, а трошкови за крајње купце остали приближно исти, што потврђује незнатна промена цене за стамбени простор који се наплаћује према загреваној површини (паушално).

Због свега наведеног Надзорни одбор донео је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије, која ступа на снагу по добијању сагласности Оснивача, након чега се објављује у „Службеном листу града Београда’’ и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а примењује се од од почетка наредног месеца по објављивању“.

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У КОЈОЈ СУ НАВЕДЕНЕ КОРИГОВАНЕ ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, УСКЛАЂЕНЕ СА УРЕДБОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ ОВДЕ.