Nadzorni odbor doneo Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama toplotne energije zbog usklađivanja sa Uredbom Vlade Srbije

Beograd, 27. avgust 2015. - Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“, na sednici održanoj 25. avgusta 2015. godine, na osnovu zakonskih odredbi, doneo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije zbog usklađivanja sa Uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (Sl. Glasnik RS br 63/2015).

U Obrazloženju donešenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“ je naveo:

„Poslednje povećanje cena toplotne energije odobreno je od 1. januara 2015. godine.
Donošenjem Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, objavljene u Sl. glasniku RS, br. 63/2015., ustanovljena je obaveza energetskih subjekata koji obavljaju delatnost snabdevanja toplotnom energijom da utvrde cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom na osnovu Metodologije najkasnije do 1. oktobra 2015. godine.

Metodologija je definisala drugačiji način određivanja cena toplotne energije za krajnjeg kupca u odnosu na dosadašnji, te se donošenjem ove Odluke vrši usklađivanje cena toplotne energije za krajnjeg kupca sa Uredbom.

Navedenim usklađivanjem cena toplotne energije, smanjile su se cene fiksnog dela i neznatno povećale cene varijabilnog dela, a troškovi za krajnje kupce ostali približno isti, što potvrđuje neznatna promena cene za stambeni prostor koji se naplaćuje prema zagrevanoj površini (paušalno).

Zbog svega navedenog Nadzorni odbor doneo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, koja stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Osnivača, nakon čega se objavljuje u „Službenom listu grada Beograda’’ i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od od početka narednog meseca po objavljivanju“.

ODLUKU NADZORNOG ODBORA U KOJOJ SU NAVEDENE KORIGOVANE CENE TOPLOTNE ENERGIJE, USKLAĐENE SA UREDBOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE, PREUZMITE KLIKOM OVDE.