Извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину

Годишњи финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину достављени су електронски Агенцији за привредне регистре 07.05.2015.године.
На овом линку АПР-а
( http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/ ), укуцавањем имена предузећа у рубрику за претрагу, можете да преузмете све Финансијске извештаје ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о укупним резултатима, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама на капиталу) и Напомене уз финансијске извештаје за 2014. годину.

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (први део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (други део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (трећи део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (четврти део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (пети део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (шести део)

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји ЈКП „Београдске електране“ за 2014. годину који су били предмет ревизије (седми део)

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2014. године (први део)

Извештај о пословању ЈКП „Београдске електране“ за период I-XII 2014. године (други део)