Novi dimnjaci u toplani „Novi Beograd“ za sigurnije i kvalitetnije grejanje

Novi dimnjaci u toplani „Novi Beograd“ za sigurnije i kvalitetnije grejanje

Beograd, 03 jul 2015 - Danas smo vas pozvali da prisustvujete vrlo specifičnoj operaciji u sklopu projekta zamene dimnjaka tri vrelovodna kotla u toplani Novi Beograd.  Ovaj projekat je izuzetno značajan kako za bezbednost proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom, tako i za sigurnost zaposlenih i imovine „Beogradskih elektrana”, ali i za ekološku bezbednost stanovnika glavnog grada. Ti kotlovi rade na mazut i pokreću se u situaciji ekstremno niskih temperatura i kada nema dovoljne količine gasa na raspolaganju. Međutim, oni moraju biti konstantno u funkciji i potpuno osposobljeni da mogu da pokriju sva vršna opterećenja- rekao je Goran Aleksić, direktor JKP „Beogradske elektrane” prilikom posete Nikole Nikodijevića, predsednika Skupštine grada Beograda, u okviru demontaže trećeg dimnjaka vrelovodnih kotlova u toplani „Novi Beograd”.

- Projekat je, inče, vrlo komplikovan, vrlo zahtevan i veoma skup. Radi se u okviru studije Mašinskog fakulteta. Izdvojili smo 116 miliona dinara da bismo taj posao obavili u najkraćem mogućem roku, do početka grejne sezone, kako bi dimnjaci bili na vreme postavljeni, testirani i osposobljeni da budu u funkciji. Oni će biti ekološki efikasniji i moći će da se obavlja kontinuirana kontrola njihovog kvaliteta. Kompletan proces je proizvod domaće pameti, od inženjera „Beogradskih elektrana”, preko Mašinskog fakulteta, pa sve do „Feromonta”, koji jedini ima potrebnu opremu za ovako zahtevan posao – objasnio je Aleksić.

Nikodijević je podsetio da se svi remonti i investicije obavljaju tokom letnjeg perioda i da od tih radova umnogome zavisi kakva će biti naredna grejna sezona.

– U proteklih nekoliko godina „Beogradske elektrane” su jedno od najuspešnijih komunalnih preduzeća u Beogradu. Nema većih problema u funkcionisanju, niti u kvalitetu usluga koje građani dobijaju, a čitavu delatnost ovog preduzeća odlikuje sistemski rad u kome se za investicije i podržavanje tokom ove godine izdvojilo  1,6 milijardi dinara. Poslovi na zameni dotrajalih dimnjaka su veoma komplikovani i zahtevni, ali veoma sam zadovoljan što u njemu učestvuju domaće kompanije – rekao je Nikodijević.

Govoreći o narednoj grejnoj sezoni, predsednik gradske skupštine je kazao da će Grad Beograd i „Beogradske elektrane” učiniti sve što je neophodno da grejanje ostane na nivou iz prethodnih godina.
– Očekuje nas i veliki broj novih priključaka i veći broj korisnika, kao i investicije u nekoliko naselja, zamena starih toplovodnih mreža, kotlarnica, čime ćemo u velikoj meri uticati i na očuvanje životne sredine. Dakle, uz sistemski rad unapredićemo uslugu i zaštititi životnu sredinu, što će biti naš osnovni zadatak u ovoj oblasti i u narednim godinama – rekao je Nikola Nikodijević.