Zamena tri dimnjaka vrelovodnih kotlova toplane „Novi Beograd“, starih 50 godina

Zamena tri dimnjaka vrelovodnih kotlova toplane „Novi Beograd“, starih 50 godina

Beograd, 18. jun 2015. – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“, u okviru redovnog godišnjeg remonta, koji je počeo 4. maja, sprovodi jednu od značajnih investicija – zamenu tri dimnjaka u toplani „Novi Beograd“, koji su stari koliko i toplana – 50 godina.

Pored toga što je ova investicija velika i iznosi 116 miliona dinara, zamena tri dotrajala dimnjaka novobeogradskih vrelovodnih kotlova je veoma zahtevna. Zbog toga je angažovana automatska dizalica nosivosti 600 tona, visine 120 metara, jedina u Srbiji sa takvim tehničkim karakteristikama.

Naime, tokom poluvekovnog rada kotlova toplane „Novi Beograd“ produkti sagorevanja i izduvni gasovi iz tri kotla, koji rade koristeći mazut, vremenom su oštećivali unutrašnju strukturu dimnjaka. Dalja eksploatacija, bez zamene, predstavljala bi opasnost za stabilnost njihove konstrukcije, a time i po bezbednost zaposlenih i imovine preduzeća, kao i po ekološku bezbednost Beograđana. Iz navedenog razloga, stručnjaci „Beogradskih elektrana“ i Mašinskog fakulteta u Beogradu izradili su studiju – projekat zamene tri dimnjaka.

Novi dimnjaci imaće istu visinu kao i prethodni – 80 metara. Međutim, za razliku od prethodnih, novi će, osim spoljašnjih stepenica, imati i unutrašnje koje će služiti za pregled dimnjaka. Zatim, na svakih 6 metara nalaziće se platforma – odmorište, dok će srednja platforma u odnosu na ostale biti proširena radi neometanog merenja uzoraka produkata sagorevanja i dimnih gasova s ciljem njihovog smanjenja. Izolacija novih dimnjaka ne samo što će biti drugačijeg izgleda i unapređenog dizajna, već, što je važnije, biće kvalitetnija i savremenija.

Inače, pripreme za zamenu dimnjaka počele su još u aprilu, pred kraj grejne sezone 2014/15. godine, a u saradnji sa izvođačem radova „Feromont inženjeringom“. Prva faza radova podrazumevala je pripremu terena za dopremanje delova automatske dizalice i njenu montažu. Druga faza, odnosno tok zamene tri dimnjaka, biće realizovana narednih meseci remontnog perioda, jer je obim radova prilično zahtevan. Demontaža svakog pojedinačnog dimnjaka vršiće se u dve etape. Prvo će biti isečen gornji deo visine dimnjaka od 29 metara i spušten na tlo, i to verikalno, da bi drugom dizalicom bio spušten u horizontalni položaj na tlo. Preostali, donji deo dimnjaka, biće isečen u delu veze sa pripadajućim kotlom. Sam kotao ima visinu od 36 metara što se mora uzeti u obzir da bi se imala kompletna slika delikatnosti procesa skidanja starog dimnjaka, odnosno postavljanja novog.

Izvršenjem ove investicije, koja je jedna od brojnih planiranih u 2015. godini, „Beogradske elektrane“ daju sugrađanima doprinos i u zaštiti životne sredine.

Važno je istaći da ukupna planirana ulaganja „Beogradskih elektrana“ u investiciono i tekuće održavanje sistema daljinskog grejanja Beograda u 2015. godini iznose oko milijardu i 600 miliona dinara.

Fotografija iz 1964. godine – Izgradnja toplane „Novi Beograd“