Cenovnik usluga za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu

Cenovnik usluga OC Marketing i prodaja za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane“ planiranih objekata. za izdavanje saglasnosti na trase komunalnih instalacija i saglasnosti na lokacije objekata, i za tehnički pregled predajne stanice i kućne grejne instalacije za priključenje objekata na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ (preuzmite klikom OVDE).