„Beogradske elektrane“ nastavile izgradnju toplovodne mreže potrebne za gašenje dve kotlarnice

„Beogradske elektrane“ nastavile izgradnju toplovodne mreže potrebne za gašenje dve kotlarnice

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ nastavilo je realizaciju jednog od značajnijih projekata na teritoriji opština Savski venac i Rakovica koji podrazumeva izgradnju nove toplovodne mreže i gašenje kotlarnica „Vojna akademija“ i „Veljko Lukić Kurjak 14“.

Ovim Projektom, čija je realizacija nastavljena 17. decembra 2014. godine, predviđena je izgradnja više od 1.650 metara potpuno nove i savremene toplovodne mreže na osnovu koje će biti omogućeno gašenje pomenutih kotlarnica u 2015. i 2016. godini i povezivanje korisnika na sistem daljinskog grejanja toplane „Miljakovac“.

Izgradnja toplovodne mreže biće izvođena fazno, na osnovu dozvola koje izdaju nadležni sekretarijati grada Beograda, a predviđeno je da se toplovodi prostiru duž ulica; Veljko Lukić Kurjak, Crnotravska, Raška, Mihajla Avramovića, Flore Sands i Omladinska. Izgradnja toplovodne mreže trenutno se izvodi duž Ulice Veljko Lukić Kurjak do Crnotravske. Završetak ove deonice predviđen je dozvolom Sekretarijata za saobraćaj do 15. januara 2015. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Prvom fazom projekta je predviđeno da kotlarnica „Vojna akademija“ bude ugašena do početka grejne sezone 2015/2016. i da na sistem daljinskog grejanja budu priključeni objekti ukupnog kapaciteta od 6 MW (megavata). Druga faza podrazumeva gašenje kotlarnice „Veljko Lukić Kurjak 14“ u toku 2016. godine i povezivanje objekata na sistem daljinskog grejanja ukupnog kapaciteta od 2,2 MW.

Pored sigurnijeg i kvalitetnijeg snabdevanja toplotnom energijom, korisnici i žitelji ovog dela grada imaće kvalitetniju životnu sredinu, jer obe pomenute kotlarnice koriste mazut zbog čega predstavljaju velike lokalne zagađivače.

Beograd,
26. decembar 2014.