Preduzeću uručen Sertifikat Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008

Preduzeću uručen Sertifikat Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008

Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane“ , 22. decembra 2014. godine, sertifikaciono telo Management Sistems Certification doo dodelilo je Sertifikat za uvođenje Sistema menadžmenta kvalitetom – ISO 9001:2008. Dodelom sertifikata potvrđeno je uvođenje, poštovanje i unapređenje Sistema menadžmenta kvalitetom i usmerenost Preduzeća ka krajnjem korisniku.

Na sastanku održanom danas u prostorijama „Beogradskih elektrana“, ocenjivači nadležnog sertifikacionog tela pozitivno su ocenili rezultate rada svih segmenata poslovnog sistema Preduzeća i konstatovali da se proces rada odvija po međunarodno priznatim standardima kojima je krajnji cilj kvalitetno i odgovorno pružanje usluga svojim korisnicima.

Ocenjivači sertifikacionog tela Management Sistems Certification doo su istakli da su „Beogradske elektrane“ napravile značajne pomake u unapređenju poslovnih procesa prema Sistemu menadžmenta kvalitetom i dali punu podršku menadžmentu u daljoj realizaciji planova razvoja jednog od najznačajnijih energetskih i komunalnih sistema u Srbiji.

Podsećamo, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ danas proslavlja i 49. rođendan. Naime, 1965. godine puštena je u rad prva srpska termoelektrana – toplana iz koje je deo Beograđana, pored toplotnom, snabdevan i električnom energijom. Taj događaj se smatra i početkom centralizovanog snabdevanja toplotnom energijom građana prestonice i njene privrede.

„Beogradske elektrane“ danas toplotnom energijom snabdevaju oko 300.000 beogradskih stanova i oko četri miliona metara kvadratnih poslovnog prostora. Sa 14 velikih toplotnih izvora – toplana i oko 3.000 megavata instalisanih kapaciteta, „Beogradske elektrane“ predstavljaju najveći sistem za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u Jugoistočnoj Evropi.

Zahvaljujući osnivaču – Gradu Beogradu, kao i Republici Srbiji, „Beogradske elektrane“ postale su srpski energetski gigant, koji svake godine širi toplovodnu mrežu i izgrađuje nove proizvodne pogone. Toplane postoje i razvijaju se zbog milion građana Beograda koji koriste usluge Preduzeća. Ispod ulica grada prostire se toplovodna mreža dužine od čak 1.400 kilometara, koja se svake godine proširuje.

Beograd,
22. decembar 2014.