Правила о рaду дистрибутивног система топлотне енергије

Правила о рaду дистрибутивног система топлотне енергије

Скупштина града Београда усвојила је Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“ Решењем објављеним у Службеном листу града Београда број 54 од 23.06.2014. године. Овај документ ступио је на снагу 01.09.2014. године.

Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“ (први део документа)

Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“ (други део документа)

Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“ (последњи део документа)