Finansijski izveštaji za 2013. godinu

Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine

Bilans uspeha od 1.1.2013. do 31.12.2013

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1.1.2013. do 31.12.2013

Izveštaj o promenama kapitala od 1.1.2013. do 31.12.2013.

Statistički ankeks za 2013. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu – Prvi deo

Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu – Drugi deo

Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu – Treći deo

Izveštaj nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu

BILANSI ZA ENERGETSKE DELATNOSTI

Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2013.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2013. do 31.12.2013.

Izveštaj nezavisnog revizora BDO d.o.o. o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2013. godinu – Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

JAVNO SNABDEVANjE PRIRODNIM GASOM

Bilans stanja za delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2013.

Bilans uspeha za delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2013. do 31.12.2013.

Izveštaj nezavisnog revizora BDO d.o.o. za delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom sa stanjem na dan 31.12.2013. godina