CENOVNICI toplotne energije i prirodnog gasa

CENOVNICI toplotne energije i prirodnog gasa

Cene komunalnih usluga i proizvoda određuje osnivač javno-komunalnih preduzeća – Skupština grada Beograda. Sistem naplate toplotne energije i potrošne tople vode određen je statusom korisnika.

DOMAĆINSTVA

Ukoliko korisnik pripada kategoriji domaćinstva, odnosno fizičko je lice, za naplatu toplotne energije i potrošne tople vode nadležno je Javno komunalno preduzeće „Infostan tehnologije“ (www.infostan.rs). Ovo preduzeće, Sistemom objedinjene naplate (SON) u Gradu Beogradu omogućava ekonomičnu, brzu i racionalnu obradu podataka i objedinjenu naplatu komunalnih usluga i proizvoda preko mesečnih uplatnica.

Toplotna energija za domaćinstva koja nemaju ugrađene merače za isporučenu energiju naplaćuje se paušalno – po metru kvadratnom stambenog prostora. Domaćinstva koja imaju ugrađene merače u toplotnim podstanicama plaćaju prema izmerenoj količini toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni i varijabilni deo, odnosno suma za instalisanu snagu i za utrošene kilovat sate.

Toplotna energija se plaća svakog meseca, tokom cele godine, za stambeni prostor, a za garaže samo u toku grejne sezone koja traje od 15. oktobra do 15. aprila. U zgradama koje imaju zajednički prostor u okviru zgrade (vešernice, zajedničke prostorije i sl.) koje se greju, naknada se uvećava srazmerno odnosu površine zajedničkog prostora i ukupne površine stanova u zgradi.
Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije podnose u poslovnicama preduzeća „Infostan tehnologije“.

Poslovni prostor

Naplatu isporučene toplotne energije od korisnika koji pripadaju kategoriji pravna lica vrše „Beogradske elektrane“. Postoji nekoliko načina naplate toplotne energije. Jedan podrazumeva plaćanje prema instalisanoj snazi u kilovatima na godišnjem nivou. Drugi način podrazumeva plaćanje prema merilu količine toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni i varijabilni deo, odnosno suma za instalisanu snagu i za utrošene kilovat sate.
Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije upućuju Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom (Ulica cara Dušana 141, Zemun; brojevi telefona 011/22-24-655; 011/22-24-646; 011/22-24-796 i imejl adresa snabdevanje@bgdel.rs)

Potrošna topla voda

Priprema potrošne tople vode naplaćuje se po utrošenom kubnom metru prema ceni koju utvrđuje osnivač preduzeća. Cena za domaćinstva niža je od cene za pravna lica.

Popusti

Svi korisnici, nezavisno od toga da li pripadaju kategoriji domaćinstva ili poslovni prostor, imaju pravo na popust pri plaćanju računa na ukupan iznos uplatnice ukoliko svoje račune izmire do datuma navedenog na uplatnici (datum dospeća).
Po isteku tog roka JKP „Infostan tehnologije“ i JKP „Beogradske elektrane“ u obavezi su da zaračunavaju zakonski definisanu kamatu. U slučaju pokretanja postupka naplate preko Suda naplaćuju se i sudski i ostali srodni troškovi.

PRIRODNI GAS

ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“, BEOGRAD (preuzmite cenovnik klikom OVDE). Cena prirodnog gasa za javno snebdevanje primenjuje se od 1. oktobra 2017. godine.

NAKNADA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST 0,15 DINARA PO KUBNOM METRU
Svi kupci prirodnog gasa u Srbiji, pa i oni u Mladenovcu koje prirodnim gasom snabdevaju JKP „Beogradske elektrane“, će od 1. jula 2019. godine plaćati obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti u iznosu od 0,15 dinara po svedenom kubnom metru prirodnog gasa. Naime, od ovog datuma će biti primenjen Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti (Sl.Glasnik 41 od 11.06.2019.), a na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“ 95 od 08. decembra 2018.)

Visina naknade će biti usklađivana sa pomenutim zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV-a od 10 odsto za prirodni gas, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ostvareni prihodi od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije, a ne preduzeću koje potrošače snabdeva prirodnim gasom.

TOPLOTNA ENERGIJA

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije (Službeni list Grada Beograda br 98 od 29. oktobar 2021. godine – PREUZMITE KLIKOM)

Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije br I-10826/2 od 01.10.2021.