Пословни простор

Пословни простор

„Београдске електране“ греју највећи део пословног простора града Београда. На топловодну мрежу су прикључени објекти државних и привредних институција, велике корпорације, мала и средња предузећа, као и бројни локали малих предузетника. Према подацима из октобра 2014. године укупно загревамо 4.062.188 (условних) метара квадратних пословног простора – 19 % конзума.
Пословни простор се греје по истом режиму који се односи на домаћинства.