Neodgovarajući kvalitet grejanja i tople vode

Neodgovarajući kvalitet grejanja i tople vode

Hitna intervencija se vrši prilikom nedovoljnog dotoka toplotne energije u sva ili pojedina grejna tela (radijatore), kao i slučajevima njegovog potpunog prestanka.
Nedovoljan dotok toplotne energije u grejna tela prostorije koja se greje podrazumeva da je temperatura vazduha niža od propisane.

Korisnici stambenog prostora, koji imaju nižu temperaturu vazduha od propisane, prema Odluci Skupštine grada Beograda o snabdevanju toplotnom energijom, dostavljaju reklamaciju Dispečerskom centru na brojeve telefona 011/2093-011 i 0800 111 201 (besplatan poziv iz fiksne telefonske mreže) u periodima isporuke toplotne energije.

„Beogradske elektrane“ ne održavaju sekundarni deo toplotne predajne stanice, kao ni unutrašnje instalacije, koje pripadaju poslovnom prostoru.

Potrošna topla voda

Prijava reklamacije zbog neadekvatne temperature potrošne tople vode dostavlja se Dispečerskom centru na broj telefona 011/2093 – 011 i 0800 111 201 (besplatan poziv iz fiksne telefonske mreže).