Dispečerski centar – Služba za prijem reklamacija korisnika

Dispečerski centar – Služba za prijem reklamacija korisnika

Dispečerski centar koordinira rad svih toplotnih izvora „Beogradskih elektrana“. Radi 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Reklamacije građana na kvalitet isporučene toplotne energije primaju se tokom dana, u vreme isporuke toplotne energije, na telefonski broj 011/ 2093-011. Curenja grejnih tela i kućnih instalacija primaju se nezavisno od grejnog perioda, non-stop, na telefonski broj 011/2093-100. Besplatan poziv iz fiksne telefonske mreže korisnici sistema daljinskog grejanja mogu da ostvare na broj telefona 0800 111 201 (reklamacije).