Uspešno završena grejna sezona 2012/2013.

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ podseća da se prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu grejna sezona završava danas, 15. aprila. Prema istoj Odluci, „Beogradske elektrane“ će u periodu od 16. aprila do 3. maja isporučivati toplotnu energiju korisnicima samo u danima za koje, kako se navodi, „u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu manju od +12 stepeni Celzijusa”. To znači da će svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ od 16. aprila do 3. maja biti u potpunosti spremni da isporučuju toplotnu energiju svojim potrošačima ukoliko se ispune navedeni temperaturni uslovi.

Iako najveći u jugoistočnoj Evropi, sistem daljinskog grejanja Beograda funkcionisao je stabilno u grejnoj sezoni 2012/2013., u kojoj nije bilo većih kvarova. Usled poremećaja u snabdevanju prirodnim gasom zbog havarije na magistralnom gasovodu JP „Srbijagas“, od 30. marta 2013. godine do danas toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ koriste alterantivno gorivo – mazut. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji i brzom prelasku na korišćenje ovog goriva, korisnici ni u ovom periodu nisu osetili prekide ili poremećaje u snabdevanju toplotnom energijom.

Naglašavamo, od 4. maja, „Beogradske elektrane” odmah prelaze u fazu remonta, a u sklopu priprema sistema daljinskog grejanja za narednu grejnu sezonu – 2013/2014.

Beograd,
15. april 2013.