Mонографија

Mонографија

Поводом четрдесетпетогодишњице оснивања предузећа издали смо монографију „Београдске електране 1965 – 2010“ која на око стотину и шездесет страница, сликом и речју, осликава протекле деценије.
Монографија прати развојни пут предузећа који званично почиње  пуштањем у рад  термоелектране – топлане „Нови Београд“, на Дан ослобођења Београда, 1965. године.