Tokom noći,15. marta, neće biti prekidana isporuka toplotne energije

Usled pada spoljašnje  temperature vazduha, „Beogradske elektrane“, večeras, 15. marta 2013. godine, korisnicima neće prekidati isporuku toplotne energije.

To znači da će „Beogradske elektrane“ večeras preći u dvadesetčetvoročasovni režim proizvodnje i isporuke toplotne energije, odnosno sistem će biti u pogonu od 22.00 časa do 06.00 časova ujutru, ali na tehničkom minimumu.  Tehnički minimum  podrazumeva,  da se u zagrevanom prostoru ne garantuju dnevne propisane temperature vazduha.

Pomenuti režim rada, proizvodnih i distributivnih postrojenja, važiće sve dok traju pomenuti vremenski uslovi.

15. mart 2013. godine