Upravni odbor JKP „Beogradske elektrane“ uputio osnivaču zahtev za odobrenje korekcije cena toplotne energije zbog poskupljenja prirodnog gasa za industrijske potrošače od 10 procenata

Upravni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ na sednici odžanoj danas, 15. januara 2013. godine, zatražio je od osnivača preduzeća – Skupštine grada Beograda – odobrenje za korekciju cena isporučene toplotne energije od 1. februara 2013. godine, kao posledicu poskupljenja prirodnog gasa za toplane za 10 procenata. Svojom današnjom  Odlukom, Upravni odbor „Beogradskih elektrana“ uputio je zahtev za minimalno moguću korekciju cene toplotne energije i to; za korisnike iz kategorije pravnih lica za 3 procenta, za korisnike iz kategorije domaćinstva za 5 procenta i za pripremu potrošne tople vode za 5,5 procenata.

S obzirom na činjenicu da u procesu proizvodnje toplotne energije „Beogradske elektrane“  sada troše više od 80 odsto prirodnog gasa i da su najveći pojedinačni potrošač ovog energenta u Srbiji u grejnoj sezoni, svako poskupljenje energenata značajno opterećuje poslovanje preduzeća.

Zbog toga su „Beogradske elektrane“, odnosno Upravi odbor preduzeća, u saradnji sa osnivačem – Skupštinom grada Beograda – pronašle mogućnost da se poskupljenje prirodnog gasa u punoj meri ne prenese na cenu toplotne energije korisnicima. Naime, imajući u vidu složen materijalni položaj većine Beograđana – korisnika sistema daljinskog grejanja – predlog Upravnog odbora je adekvatan način za pokrivanje uvećanih troškova poslovanja „Beogradskih elektrana“ koji podrazumeva da se teret poskupljenja prirodnog gasa podeli – minimalnom korekcijom cene topotne energije i daljom racionalizacijom poslovanja preduzeća kroz smanjenje troškova na koje „Beogradske elektrane“ mogu da utiču.

Beograd, 15. januar 2013.