Од вечерас 24-часовна испорука топлотне енергије

Због изузетно ниских спољашњих температура ваздуха, „Београдске електране“ од вечерас, 08.децембра 2012. године, неће прекидати испоруку топлотне енергије корисницима.

То значи да ће „Београдске електране“ од вечерас прећи у двадесетчетворочасовни режим производње и испоруке топлотне енергије који подразумева да у току ноћи, односно од 22.00 часа до 06.00 часова ујутру систем ради на техничком минимуму. Прецизније, током ноћи се не гарантују дневне-прописане температуре ваздуха, али се не прекида грејање.

Поменути режим рада производних и дистрибутивних постројења важиће све док трају поменути временски услови.

Београд, 08. децембар 2012